تقویم نمایشگاه های داخلی –بین المللی تهران سال ۱۳۹۶

تاریخ پایان
تاریخ شروع


نمایشگاهاطلاعات بیشتر
۰۱/۲۹/ ۹۶۰۱/۲۶/ ۹۶نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تهران ۹۶ دهمین دورهشرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا
۰۲۱-۴۲۹۱۷۰۰۰
۰۲/۰۷/ ۹۶۰۲/۰۴/ ۹۶نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین الات وابسته تهران ۹۶ بیست و چهارمین دورهشرکت سامع پادنوین
۰۲۱-۲۶۴۰۹۹۰۲
۰۲/۰۷/ ۹۶۰۲/۰۴/ ۹۶نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران تهران ۹۶ پنجمین دورهمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
۰۲۱-۸۸۵۰۲۹۳۰
۰۲/۱۹/ ۹۶۰۲/۱۶/ ۹۶نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران ۹۶ بیست و دومین دورهشرکت ملی نفت
۰۲۱-۲۲۶۵۲۰۱۲
۰۲/۲۸/ ۹۶۰۲/۲۵/ ۹۶نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی (ایران هلث) تهران ۹۶ بیستمین دورهشرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران
۰۲۱-۲۱۹۱۲۹۴۵-۲۱۹۱۲۴۶۳-۲۱۹۱۲۹۵۱
۰۲/۲۸/ ۹۶۰۲/۲۵/ ۹۶نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی تهران ۹۶ پنجمین دورهشرکت نمایشگاهی میلاد نور
۰۲۱-۸۸۶۵۶۱۶۹
۰۳/۰۵/ ۹۶۰۳/۰۲/ ۹۶نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری تهران ۹۶ چهارمین دورهپارک فناوری پردیس
۰۲۱-۷۶۲۵۰۷۳۵
۰۳/۰۵/ ۹۶۰۳/۰۲/ ۹۶نمایشگاه بین المللی صنایع اگروفود کشاورزی، مواد غذایی، ماشین الات و صنایع وابسته تهران ۹۶ بیست و چهارمین دورهشرکت پالار سامانه
۰۲۱-۸۸۲۰۵۷۳۵-۳۶
۰۴/۱۲/ ۹۶۰۴/۰۹/ ۹۶نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر تهران ۹۶ پانزدهمین دورهشرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاه تهران
۰۲۱-۲۲۳۹۶۹۴۷-۲۲۳۹۷۲۹۶
۰۴/۱۲/ ۹۶۰۴/۰۹/ ۹۶نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران ۹۶ بیست و پنجمین دورهشرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران
۰۲۱-۲۱۹۱۹
۰۴/۲۲/ ۹۶۰۴/۱۹/ ۹۶نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته تهران ۹۶ ششمین دورهشرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران
۰۲۱-۲۲۶۶۲۸۲۸-۲۱۹۱۲۲۸۳
۰۴/۲۲/ ۹۶۰۴/۱۹/ ۹۶نمایشگاه بین المللی سنگهای تزیینی، معدن، ماشین الات و تجهیزات مربوطه تهران ۹۶ نهمین دورهانجمن سنگ ایران/شرکت روشان
۰۲۱-۸۸۷۴۳۵۹۵-۹
۰۵/۰۲/ ۹۶۰۴/۳۰/ ۹۶نمایشگاه بین المللی الکامپ الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک تهران ۹۶ بیست سومین دورهسازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
۰۲۱-۲۶۳۰۴۸۰۵
۰۵/۱۱/ ۹۶۰۵/۰۸/ ۹۶نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل تهران ۹۶ بیست و ششمین دورهشرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا ( فیپکو)
۰۲۱-۸۸۰۶۷۷۴۷
۰۵/۲۴/ ۹۶۰۵/۲۱/ ۹۶نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران ۹۶ هفدهمین دورهاتاق تعاون ایران
۰۲۱-۲۲۶۶۲۸۴۵
۰۶/۰۷/ ۹۶۰۶/۰۱/ ۹۶نمایشگاه فرش دستباف تهران ۹۶ بیست و ششمین دوره
۰۶/۱۶/ ۹۶۰۶/۱۳/ ۹۶نمایشگاه بین المللی انواع کفپوش، موکت و فرش ماشینی تهران ۹۶ نهمین دورهشرکت توسعه اوراسيا نويد
۰۲۱-۸۸۹۹۷۵۰۱-۸۸۹۹۴۳۶۹
۰۶/۱۶/ ۹۶۰۶/۱۳/ ۹۶نمایشگاه بین المللی ماشین الات، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشینهای گلدوزی و محصولات نساجی تهران ۹۶ بیست و سومین دوره
۰۶/۲۷/ ۹۶۰۶/۲۴/ ۹۶نمایشگاه بین المللی ماشین الات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران تهران ۹۶ شانزدهمین دوره
۰۶/۲۷/ ۹۶۰۶/۲۴/ ۹۶نمایشگاه بین المللی نوشیدنیها و صنایع وابسته تهران ۹۶ هشتمین دوره
۰۷/۰۵/ ۹۶۰۷/۰۲/ ۹۶نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران ۹۶ یازدهمین دورهشرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش
۰۲۱-۸۸۵۴۶۶۱۹
۰۷/۱۷/ ۹۶۰۷/۱۴/ ۹۶نمایشگاه بین المللی فناوری نانو تهران ۹۶ دهمین دورهشرکت بازرگانی بین المللی ایدرو
۰۲۱-۲۲۶۶۲۷۶۵-۷
۰۷/۱۷/ ۹۶۰۷/۱۴/ ۹۶نمایشگاه بین المللی صنعت تهران ۹۶ هفدهمین دورهشرکت بازرگانی بین المللی ایدرو
۰۲۱-۲۲۶۶۲۷۶۵-۷
۰۷/۱۷/ ۹۶۰۷/۱۴/ ۹۶نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران ۹۶ هفدهمین دورهشرکت بانیان امید
۰۲۱-۲۲۰۰۱۷۴۹
۰۷/۲۷/ ۹۶۰۷/۲۴/ ۹۶نمایشگاه بین المللی آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران ۹۶ سیزدهمین دوره
۰۷/۲۷/ ۹۶۰۷/۲۴/ ۹۶نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (تلکام) تهران ۹۶ هجدهمین دوره
۰۸/۰۶/ ۹۶۰۸/۰۳/ ۹۶نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران ۹۶ شانزدهمین دوره
۰۸/۱۶/ ۹۶۰۸/۱۳/ ۹۶نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران ۹۶ هفدهمین دوره
۰۸/۱۶/ ۹۶۰۸/۱۳/ ۹۶نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین الات و تجهیزات وابسته تهران ۹۶ سیزدهمین دوره
۰۸/۲۵/ ۹۶۰۸/۲۲/ ۹۶نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران ۹۶ دوازدهمین دوره
۰۸/۲۵/ ۹۶۰۸/۲۲/ ۹۶نمایشگاه بین المللی محصولات و فراورده های پروتئینی حلال و صنایع وابسته تهران ۹۶ دومین دوره
۰۹/۰۷/ ۹۶۰۹/۰۴/ ۹۶نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران ۹۶ هفدهمین دوره
۰۹/۰۷/ ۹۶۰۹/۰۴/ ۹۶نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان تهران ۹۶ یازدهمین دوره
۰۹/۱۶/ ۹۶۰۹/۱۳/ ۹۶نمایشگاه بین المللی دام، طیور، فراورده های لبنی و صنایع وابسته تهران ۹۶ شانزدهمین دوره
۰۹/۱۶/ ۹۶۰۹/۱۳/ ۹۶نمایشگاه بین المللی متالورژی ( فولاد، صنایع معدنی، آهنگری، ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری ) تهران ۹۶ چهاردهمین دوره
۰۹/۲۷/ ۹۶۰۹/۲۴/ ۹۶نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری تهران ۹۶ هجدهمین دوره
۰۹/۲۷/ ۹۶۰۹/۲۴/ ۹۶نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین الات وابسته تهران ۹۶ بیست و چهارمین دوره
۱۰/۰۶/ ۹۶۱۰/۰۳/ ۹۶نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران ۹۶ پانزدهمین دورهشرکت آوین افراز
۰۲۱-۲۲۰۲۰۲۴۸
۱۰/۱۸/ ۹۶۱۰/۱۵/ ۹۶نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران ۹۶ چهاردهمین دورهشرکت آوین افراز
۰۲۱-۲۲۰۲۰۲۴۸
۱۰/۱۸/ ۹۶۱۰/۱۵/ ۹۶نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای تهران ۹۶ یازدهمین دوره
۱۰/۲۳/ ۹۶۱۰/۲۳/ ۹۶نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون تهران ۹۶ هشتمین دورهشرکت نمانگر
۰۲۱-۸۸۲۰۳۰۲۰
۱۱/۰۵/ ۹۶۱۱/۰۲/ ۹۶نمایشگاه بین المللی درب و پنجره و صنایع وابسته تهران ۹۶ نهمین دورهشرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاه تهران
۰۲۱-۲۲۳۹۶۹۴۷-۲۲۳۹۷۲۹۶
۱۱/۱۶/ ۹۶۱۱/۱۳/ ۹۶نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران ۹۶ یازدهمین دوره
۱۱/۲۶/ ۹۶۱۱/۲۳/ ۹۶نمایشگاه بین المللی یراق الات، ماشین الات مبلمان و صنایع وابسته تهران ۹۶ شانزدهمین دوره
۱۲/۰۸/ ۹۶۱۲/۰۵/ ۹۶نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران ۹۶ هفدهمین دوره
۱۲/۰۸/ ۹۶۱۲/۰۵/ ۹۶نمایشگاه بین المللی انرژی نو، تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی تهران ۹۶ دهمین دوره