جملات شگفت انگیز فروشندگان

۱۵ جمله شگفت انگیز که یک فروشنده می گوید

در بسیاری مواقع بین فروشنده و مشتری پرسش هایی رد و بدل می شود که یک فروشنده معمولی پاسخ هایی تکراری و کلیشه ای می دهد بطوری که مشتری را قانع نمی کند.اما یک فروشنده نابغه جواب های قانع کننده و هوشمندانه ای می دهد .در ادامه به بیان ۱۵ جمله شگفت انگیز می پردازیم که از شما یک نابغه فروش میسازد:

۱ – یک فروشنده معمولی می گوید : نمیدانم!

اما یک فروشنده نابغه می گوید : چه سوال بجایی!اجازه دهید جوابش را برایتان پیدا کنم.

۲ –  یک فروشنده معمولی می گوید : خونسرد باشید.

اما یک فروشنده نابغه می گوید : من از شما عذر خواهی می کنم.

۳ – یک فروشنده معمولی می گوید :جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود.

اما یک فروشنده نابغه می گوید : اگر جنس معیوب است و یا طبق سلیقه شما نیست ، آنرا مرجوع یا تعویض می کنیم.

۴ – یک فروشنده معمولی می گوید :این جنس تمام شده ، این یکی را ببرید.

اما یک فروشنده نابغه می گوید : اجازه بدهید انبار را چک کنم ، اگر نبود پیشنهادات دیگر ما را بررسی کنید.

۵ – یک فروشنده معمولی می گوید : خریدتان تمام شد؟

اما فروشنده نابغه می گوید : از بقیه محصولات ما هم دیدن فرمایید.شاید بتوانید در کنار خریدتان از سایر محصولاتمان هم استفاده کنید.

۶ – یک فروشنده معمولی می گوید :ساعت کاری ما تمام شده.

اما یک فروشنده نابغه می گوید : ساعت کاری ما — الی — است .اما اگر کاری هست که بتوانم آنرا سریع انجام دهم در خدمتم.

۷ – یک فروشنده معمولی می گوید :چیزی که می خواهید اینجا نیست.

اما یک فروشنده نابغه می گوید : همراه من بیایید تا به شما نشان دهم.

۸ – یک فروشنده معمولی می گوید : این کار در حیطه وظایف من نیست.

اما یک فروشنده نابغه می گوید : با کمال میل شما را به کسی معرفی می کنم که می تواند شما را راهنمایی کند.

۹ – یک فروشنده معمولی می گوید :نمی توانم این کار را انجام دهم.

یک فروشنده نابغه می گوید : تنها کمکی که از دست من بر می اید این است…

۱۰ – یک فروشنده معمولی می گوید : الان این کار را تمام کرده ایم.

یک فرشنده نابغه می گوید : در حال حاضر این کار را تمام کرده ایم .اما اگر مایلید شماره خود را بگذارید تا در چند روز آینده با شما تماس بگیریم.

۱۱ – یک فروشنده معمولی می گوید : این خلاف قانون کاری ماست.

یک فروشنده نابغه می گوید : با اینکه این کار خلاف قانون کاری ماست اما برای جلب رضایت شما این کار را انجاممیدهم.

۱۲ – یک فروشنده معمولی می گوید : من تازه کار هستم.

یک فروشنده نابغه می گوید : لطفا اشتباهات احتمالی مرا تحمل کنید .امیدوارم بتوانم به خوبی شما را راهنمایی کنم.

۱۳ – یک فروشنده معمولی در هنگام مکالمه تلفنی می گوید : گوشی.

یک فروشنده نابغه میگوید ممکن است خواهش کنم چند لحظه پشت خط بمانید؟

۱۴ – یک فروشنده معمولی می گوید : الان سرم شلوغ است.

یک فروشنده نابغه می گوید : اگر در حال حاضر اوامر شما را انجام دهم ممکن است خللی در آن ایجاد شود.میتوانید چند دقیقه به من وقت دهید؟

۱۵ – یک فروشنده معمولی می گوید : شما اشتباه می کنید.

یک فروشنده نابغه می گوید : فکر میکنم سوء تفاهمی پیش امده .اجازه دهید با یکدیگر صحبت کنیم.

با استفاده از این روش ها نه تنها فروش موفقی خواهید داشت بلکه مشتری به خاطر استراتژی موفق شما دفعات بعد نیز به شما مراجعه خواهد کرد.

اما اگر به هر دلیلی در شرایط فروش نتوانستید موفق عمل نمایید نقش هدایای تبلیغاتی را در جبران اشتباه خود از یاد نبرید.

جملات نوابغ فروش

جملات نوابغ فروش

جملات شگفت انگیز فروشندگان

جملات شگفت انگیز فروشندگان