ميزان اثر بخشي هداياي تبليغاتي در کنار تبلیغات چاپی

استفاده از هدایای تبلیغاتی در کنار دیگر راهکارهای تبلیغاتی یکی از اصول بازاریابی است.

سوالی که مطرح می شود این است که هدایا تبلیغاتی را به تنهایی بکار ببریم یا حتما باید در کنار یک آگهی چاپی باشد و یا تفاوتی در نحوه بکار گیریشان نیست.پاسخ به این سوال با توجه به شرایط و متغیر های مختلف ، متفاوت است.

برای بررسی تاثیر بکارگیری هدیه تبلیغاتی در معرفی یک برند (به جای تبلیغ یک برند) پژوهشی صورت گرفت که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

طی یک آزمایش افرادی که در یک کلاس بازاریابی شرکت کرده بودند به سه دسته تقسیم شدند و آزمایش را در دو مرحله با فاصله زمانی ۹ روز تکرار کردند.

به دو دسته از شرکت کنندگان تبلیغات چاپی شرکت sunnyspringbreaks.com  (شرکت ارائه دهنده خدمات مسافرتی) و به دسته سوم نیز تبلیغاتی  چاپی منطقه توریستی اونتاریو کانادا داده شد.سپس از هر سه گروه خواسته شد تا آگهی ها را از جهات مختلف بررسی کنند.

(هر دو آگهی توسط یک گروه طراحی شد تا تفاوتی در اجرای طراحی نداشته باشند.)

پس از اتمام ارزیابی شرکت کنندگان خودکارهایی نفیس در بین آن ها به منظور تشکر از شرکت در نظر سنجی اهدا شد که روی برخی از آغن ها لوگوی sunnyspringbreaks.com  چاپ و بر روی برخی دیگر هیچ چیزی چاپ نشده بود.

حال شرکت کنندگان به سه گروه دسته بندی شدند :

فقط آگهی چاپی : پاسخ دهندگانی که آگهی را داشتند و خودکار بدون لوگو دریافت کرده بودند.

فقط خودکار : پاسخ دهندگانی که تبلیغ آگهی اونتاریو کانادا را داشتند و خودکار با برند sunnyspringbreaks.com  را دریافت کرده بودند.

آگهی به علاوه خودکار : پاسخ دهندگانی که تبلیغ شرکت sunnyspringbreaks.com  به علاوه خودکار با همین برند را دریافت کردند.

پس از ۹ روز که از آزمایش اول سپری شد ، دوباره به پاسخ دهندگان مراجعه شد و پرسشنامه ای مربوط به دارایی برند sunnyspringbreaks.com   توسط آنها تکمیل شد.

از شرکت کنندگان سولاتی در مورد موارد زیر پرسیده شد:

یاداوری با کمک و یا بدون کمک برند

شناسایی برند با کمک

یاداوری صحیح تبلیغ بدون کمک

نگرش در رابطه با برند

احتمال بازدید سایت .com در آینده

توجه به این نکته نیز مهم است که خودکار را از کیفیت بالایی انتخاب کردند تاا اطمینان حاصل کنند که افراد در امور روزانه خود از آن استفاده می کنند.همچنین از یک شرکت تازه کار (sunnyspringbreaks.com  ) استفاده کردند تا تاثیر اگهی چاپی و هدایای تبلیغاتی را در شروع کار یک برند بررسی کنند.

در رابطه با اثر بخشی هدایای تبلیغاتی بر دارایی برند از سه معیار عمومی معروفیت برند ، نگرش در رابطه با برند و میزان درگیری مخاطب با برند استفاده شد.

نتایج نشان دادند که در حالت تبلیغ چاپی به همراه هدایای تبلیغاتی اثرگذاری بیشتری در ذهن مخاطب داشتند زیرا خودکار هیچ اطلاعاتی را در ارتباط با شرکت به مخاطب منتقل نمی کرد.

یک مورد که باید به آن توجه کرد این است که اگر هدیه تبلیغاتی را بدون آگهی چاپی استفاده کنیم ، احتمال مراجعه به سایت برای کسب اطلاعات بیشتر ، افزایش می یابد.

نتیجه گیری :

در انتها می توان گفت که هدایای تبلیغاتی در کنار دیگر عناصر بازاریابی می تواند اثری ماندگار در ذهن مخاطب بگذارد که تبلیغات چاپی یکی از این روش هاست.همچنین باید به این مهم نیز توجه داشت که بر روی هدایای تبلیغاتی تمام اطلاعات چاپ نگردد تا موجب مراجعه مخاطب به سایت شرکت و یا تماس با شما گردد.

اثر بخشی هدایای تبلیغاتی - هدیه تبلیغاتی

اثر بخشی هدایای تبلیغاتی – هدیه تبلیغاتی

اثر بخشی هدایای تبلیغاتی - هدیه تبلیغاتی

اثر بخشی هدایای تبلیغاتی – هدیه تبلیغاتی

اثر بخشی هدایای تبلیغاتی - هدیه تبلیغاتی

اثر بخشی هدایای تبلیغاتی – هدیه تبلیغاتی