هفت قانون طلایی مذاکرات فروش

فروش یکی از پیچیده ترین فعالیت هاست و قانون مهم ان رعایت ظرایف کاری است.در دنیای امروز به دنبال افزایش روز افزون تعداد تولید کنندگان و به تبع آن افزایش قدرت انتخاب مشتریان ، عمل فروش کاری سخت تر از پیش شده است.بنابراین مسئله مهم امروز ، فروش است و نه تولید.

ما در این مقاله قصد داریم بصورت مختصر شما همراهان گرامی را با قوانین مهم فروش آشنا نماییم.

نکته مهم در امر فروش چگونگی شروع مذاکره است.

به پیشنهاد اول خود دقت کنید! موفقیت در مذاکره فروش ، حاصل پیشنهادی است که در ابتدای مذاکره ارائه می شود.پس به دنبال کسب شناختی دقیق از مشتری و سازمان مورد معامله باشید.پیشنهاد اولیه تعیین کننده برنده یا بازنده بودن شما در امر فروش است.پس محتاطانه وارد مذاکره فروش شوید.

در ادامه به ذکر ۷ مورد از اصول و قواعد شروع مذاکره موفق میپردازیم.

۱ – پیشنهادات خود را دسته بندی کنید.

۲ – قیمت پیشنهادی خود را بیشتر از انتظارتان مطرح کنید.

۳ – اولین پیشنهاد خریدار را رد کنید.

۴ – به پیشنهادات مشتری واکنش هایی درخور نشان دهید.

۵ – نقش یک فروشنده محکم و مطمئن را بازی کنید.

۶ – بر روی موضوع مذاکره تمرکز کنید.

۷ – طوری حرکت کنید که طرفمقابلتان واکنشی را نشان دهد که شما می خواهید.

لازم به ذکر است که مذاکرات فروش با توجه به نوع محصول و شرایط خریدار باید صورت گیرد.توجه به این نکته که نقش هدایای تبلیغاتی برای موفقیت فروش امری غیر قابل انکار است نیز مفید است.

هدایا تبلیغاتی نقش شلیک نهایی را دارند.

هفت قانون طلایی مذاکره فروش

هفت قانون طلایی مذاکره فروش

قوانین طلایی روش

قوانین طلایی روش

هفت قانون طلایی مذاکره فروش - هدایای تبلیغاتی آراز

هفت قانون طلایی مذاکره فروش – هدایای تبلیغاتی آراز